MX Mačkovci
AMD Štefan Kovač

Pravila uporabe dirkališča


PRAVILA UPORABE OBMOČJA DIRKALIŠČA IN MX PROGE ZNOTRAJ DIRKALIŠČA V MAČKOVCIH

1. Pravila proge je dolžna spoštovati vsaka oseba (vozniki, člani ekip, obiskovalci, delavci, …), ki se nahaja na območju dirkališča in MX proge znotraj dirkališča v Mačkovcih, in sicer ves čas nahajanja na območju dirkališča (v nadaljevanju : uporabnik).

2. Uporaba MX proge pomeni kakršnokoli aktivnost (vožnja, hoja, kakršnokoli drugo gibanje, ...) na območju celotnega dirkališča v Mačkovcih, kar pomeni območje MX progo, območje za ekipe in vse ostalo območje, ki sodi k dirkališču. Šteje se, da je uporabnik seznanjen s pravili uporabe MX proge z vstopom na območje dirkališča v Mačkovcih.

3. Koriščenje proge je dovoljeno samo v času, ko je proga odprta. Uporaba proge v smislu vožnje z motorji pa se lahko izvaja izključno v coni, ki je za to označena.

4. Proga se uporablja izključno na lastno odgovornost. Upravljalec proge v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi uporabniku ali komu drugemu nastala z uporabo proge s strani uporabnika ali kogarkoli drugega, kakor tudi ne odgovarja za kakršnekoli druge posledice komurkoli s tem v zvezi.

5. Mladoletne osebe lahko vstopijo na območje dirkališča le z dovoljenjem staršev oz. skrbnikov in pod nadzorom odrasle osebe.

6. Prepovedana je uporaba proge pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc.

7. Vsak uporabnik proge mora spoštovati druge udeležence na progi in voziti po pravilih, ki jih določi upravljalec proge (npr. smer vožnje, začasno zaprtje proge, druge varnostne omejitve, …) in ki jih narekujejo splošna pravila avto moto športa.

8. Na progi je obvezna uporaba čelade in ostale motocross varnostne opreme.

9. Uporabniki proge sami odgovarjajo za svoje stvari, upravljalec v ničemer ne odgovarja za poškodovane ali ukradene stvari na območju dirkališča.

10. Vsak uporabnik proge je dolžan varovati okolje in spoštovati red, ki ga določi upravljalec. Odpadke je potrebno za sabo pospraviti v za to namenjene posode za smeti. Uporaba odprtega ognja je dovoljena le ob posebnem privolenju upravljalca proge in za na to označenih mestih.

12. Obiskovalci proge se morajo držati vseh pravil in jih popolnoma spoštovati.

13. Osebe, ki kršijo pravila proge morajo nemudoma prenehati s kršitvami. V nasprotnem morajo progo takoj zapustiti.

 

Mačkovci, marec 2016

 

Upravljalec proge :

AMD Štefan Kovač

Noršinska ulica 2

9000 Murska Sobota